Zaujímavé články | Spoločne vytrieďme farebnejší svet!

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej iba OZV) Natur-pack, a.s., na území miest a obcí financuje triedený zber komunálnych odpadov.

  

Užitočné odkazy na materiály súvisiace s propagáciou triedeného zberu komunálnych odpadov:

v sekcii Na stiahnutie, Dokumenty OBCE:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

a Dokumenty VEREJNOSŤ: 

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-verejnost/

  

Naše aktivity, zaujímavé a poučné videá a pod. môžete sledovať taktiež na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/naturpack.sk/

https://www.linkedin.com/company/natur-pack-a-s-/

https://www.youtube.com/channel/UCiU-zklTsm0RMV230Ddw2ww

https://www.instagram.com/naturpack/

  

Ďalšie články

 
Aktuality