Zaujímavé články | Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

  

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

  

Ďalšie články

 
Aktuality