Zaujímavé články | Prerušenie vyučovania v Materskej škole

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Vážení rodičia,

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Ďalšie články

 
Aktuality