Zaujímavé články | Zápis do 1. ročníka v ZŠ Budimír

Milí rodičia!

Zápis bude prebiehať bez účasti detí v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020.
Rodičia, ktorí majú možnosť, vyplnia elektronickú prihlášku, ktorá sa nachádza na stránke školy www.zsbudimir.edupage.org.


Rodičia, ktorí tú možnosť nemajú, kontaktujú vedenie školy telefonicky (0910 737 371, 055 729 5650, riaditel.zsbudimir@gmail.com) a dohodnú si osobné stretnutie v škole bez dieťaťa, za dodržania potrebných hygienických opatrení.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať telefonicky alebo mailom v najbližšej dobe.

Ďakujeme za Vašu dôveru!

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír

zsbudimir.edupage.org

plagát

plagát

Ďalšie články

 
Aktuality