Zaujímavé články | Chrípkové prázdniny v ZŠ Budimír

Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení v škole, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, v dňoch 12.03.2020 – 16.03.2020 prerušuje výchovno-vzdelávací proces v základnej škole.

zsbudimir.edupage.org

Ďalšie články

 
Aktuality