Zaujímavé články | Mimoriadne odpočty vodomerov nebudú realizované

Na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti oznamujeme, že mimoriadne odpočty, ktoré mali byť realizované od 1.6.2020 do 30.6.2020 ako aj zvyšovanie ceny vodného a stočného nebudú realizované.


Od 1.6.2020 do 30.6.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávať mimoriadne odpočty vodomerov z dôvodu novej cenovej úpravy, ku ktorej dochádza od 1. júna 2020.

  

Ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou platné od 01.06.2020
Názov
merná
jednotka
Cena v EUR
bez DPH s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom m3 1,3530 1,6236
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou m3 1,0235 1,2282
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti m3 0,8242 0,9890
vodarne.eu
facebook.com/vvskosice

Ďalšie články

 
Aktuality