Zaujímavé články | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

www.scitanie.sk

  

Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.


Ďalšie články

 
Aktuality