Zaujímavé články | Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Nová Polhora

Miesto testovania: Kultúrny dom

Dátum testovania: sobota 31.10.2020

Čas testovania:    07:00 hod. – 12:00 hod.   12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka
13:00 hod. – 17:30 hod.     17:30 hod. – 18:00 hod. prestávka
18:00 hod. – 22:00 hod.
  

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania: svoje telefónne číslo - mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom)

 

Odporúčania k organizácii testovania:

Prosíme občanov,  aby prichádzali podľa poradia čísla domov:

31.10.2020
od 07:00 hod. do 11:30 hod.
číslo domu 1 až 52
od 13:00 hod. do 17:00 hod. 
číslo domu 53 až 100
od 18:00 hod. do 21:30 hod. 
číslo domu 101 až 165
  

V tomto momente je ťažké predpokladať výšku záujmu obyvateľov o testovanie, avšak je zrejmé, že jednodňový, mimoriadne náročný program je potrebné precízne nastaviť.

Pri návšteve odberného miesta budú mať prednosť hendikepovaní ľudia, starší ľudia, tehotné ženy a ich sprievod.

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti,  môžete prísť na testovanie v iný čas.

Počas testovacieho dňa bude k dispozícii telefónne číslo 0911 567 838, na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.   

 

Informácie k celoplošnému testovaniu na COVID-19: somzodpovedny.sk

Ďalšie články

 
Aktuality