Zaujímavé články | Výsledky referenda 2015 v našej obci

Dátum a čas poslednej aktualizácie údajov

08.02.2015 02:16:20

Počet okrskov

1

Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií

1

Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v %

100,00

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie

344

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

110

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

110

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

109

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

1

Účasť v %

31,97

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel

Počet

Podiel

Počet

Podiel

1

106

96,36

3

2,72

1

0,90

2

102

92,72

7

6,36

1

0,90

3

101

91,81

8

7,27

1

0,90

Referendové otázky

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ďalšie články

 
Aktuality