Zaujímavé články | ISTP - internetový sprievodca trhom práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo 12.11.2013 internetovú aplikáciu ISTP internetový sprievodca trhom práce.

Čo je ISTP?

 • moderný celoslovenský internetový systém na zvyšovanie efektívnosti služieb zamestnanosti pri sprostredkovaní zamestnania, vyhľadávaní  a ponuke voľných pracovných miest, vyhľadávaní vhodných zamestnancov pre zamestnávateľov
 • systém prepojenia požiadaviek trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia
 • prepojenie analýzy individuálneho pracovného potenciálu nezamestnaných osôb s ponukou voľných pracovných miest a požiadavkami zamestnávateľov
 • integrita relevantných, overených a aktuálnych informácií na jednom mieste

Cieľové skupiny

 • zamestnávatelia
 • uchádzači o zamestnanie
 • ďalší občania na trhu práce
 • zamestnanci úradov PSVR
 • žiaci, študenti, výchovní poradcovia, rodičia

Jednoduchý postup

 • bezplatná registrácia www.istp.sk
 • online vloženie ponuky práce
 • online hľadanie uchádzačov šitých na mieru
 • online správa uchádzačov, kontaktov, adries

Ďalšie články

 
Aktuality