Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
15.4.2019
Pondelok Veľkého týždňa
17.00 sv. spoveď
17.30 + František Alžbeta
Sýkorovi
Utorok
16.4.2019
Utorok Veľkého týždňa
17.00 sv. spoveď
17.30 BPZ rodiny
Stanislava Doľáka
Streda
17.4.2019
Streda Veľkého týždňa
17.00 sv. spoveď
17.30 + Jozef Vlasta
Júlia
Štvrtok
18.4.2019
Zelený štvrtok
Pánovej večere
18.00 môj úmysel
Piatok
19.4.2019
Veľký piatok
slávenia utrpenia
Pána Ježiša Krista
14.15 krížová cesta
15.00 Obrad
Sobota
20.4.2019
Biela sobota
Veľkonočná vigília
Pánovho zmŕtvychvstania
18.00 môj úmysel
Nedeľa
21.4.2019
Veľkonočná nedeľa
deň slávnosti
10.30 za farnosť
9.00 + Ján Mária
Smolencoví
7.30 BPZ Bohuznámeho
manželstva 25 rokov

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

Na Zelený štvrtok spievame Sviatosť Tela tajomného pri prenášaní Eucharistie.

Na Veľký piatok kto sa zúčastní poklony Svätému krížu a spevu Ach kríž svätý, na Veľkonočnú Vigíliu pri speve Teba Bože chválime, získavame plnomocné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst.

Božie hroby

V Ploskom bude Sviatosť Oltárna vyložená:

  • v piatok po obrade do 20.00
  • v sobotu od 9.00 do 17.00

V Novej Polhore bude Sviatosť Oltárna vyložená:

  • v piatok od 17.30 do 21.00
  • v sobotu od 9.00 do 14.15

V Chrastnom bude Sviatosť Oltárna vyložená:

  • v piatok od 17.30 do 21.00
  • v sobotu od 9.00 do 13.00

Posviacka jedál

Chrastné: sobota o 13.00

Kráľovce: sobota o 13.30

Nová Polhora: sobota o 14.15

Ploské: nedeľa o 6.30


27.04.2019 v Sabinove - stretnutie mládeže

Prvé sv. prijímanie by mohlo byť 16. júna o 10.00 v Novej Polhore

Ďalšie články

 
Aktuality