Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
21.9.2020
sv. Matúš
apoštol, Evanjelista
Utorok
22.9.2020
Féria
deň sv. Šarbela
17.00 vyložená
sviatosť oltárna
18.00 BPZ Bohuznámej
9.00 na úmysly
sv. Šarbela
Streda
23.9.2020
sv. páter Pio
kňaz
17.00 vyložená
sviatosť oltárna
18.00 za farnosť
9.00 BPZ Bohuznámej
rodiny
Štvrtok
24.9.2020
Féria
17.00 vyložená
sviatosť oltárna
18.00 + Ján Ján
Alžbeta
Piatok
25.9.2020
Féria
16.30 sv. spoveď
16.30 vyložená
sviatosť oltárna
18.00 + Tatiana
Pancuráková
Sobota
26.9.2020
spomienka Panny
Márie v sobotu
18.00 BPZ Bibiany
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
27.9.2020
26. nedeľa cez rok
10.30 BPZ veriacich
z Ploského a Kráľoviec
odpustová slávnosť
9.00 + Margita
Goceliaková
100 rokov výročie

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 


Putovná kaplnka Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora

(78.35 kb)
(83.02 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality