Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
17.6.2019
Féria
8.00 za farnosť
Utorok
18.6.2019
Féria
18.00 + Štefan Katarína
Mesároš
Streda
19.6.2019
Féria
17.00 vyložená Sviatosť
Oltárna
18.00 + Ján Bačo
s platnosťou na
prikázaný sviatok
Štvrtok
20.6.2019
Najsvätejšie Kristovo
Telo a Krv
prikázaný sviatok
18.30 + Helena
+ Ovšák Michal
15.30 vyložená Sviatosť
Oltárna
16.30 za farnosť
Piatok
21.6.2019
Féria
17.00 vyložená Sviatosť
Oltárna
18.00 BPZ Ján Hamara
70 rokov jubileum
Sobota
22.6.2019
Spomienka Panny
Márie v sobotu
8.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
23.6.2019
12. nedeľa cez rok
9.00 BPZ rodiny
Heleny Dziakovej
65 rokov jubileum
7.30 + Jozef Anna
Jozef
10.30 + Vasiľ

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  • na budúcu nedeľu (23.6.2019) je zbierka na dobročinné diela sv. Otca
  • mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu - litánie denne

Ďalšie články

 
Aktuality