Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
27.1.2020
Féria
Utorok
28.1.2020
sv. Tomáš Akvinský
kňaz a učiteľ Cirkvi
9.00 ku chorým
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Oľga Feňáková
Streda
29.1.2020
Féria
9.00 ku chorým
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + z rodiny
Šimčák Hamarovej
Štvrtok
30.1.2020
Féria
9.00 ku chorým
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Bartolomej Lukáč
Piatok
31.1.2020
sv. Ján Bosco
kňaz
17.00 + Valentin
Šofranko
Sobota
1.2.2020
spomienka Panny Márie
fatimská sobota
8.00 na úmysly
Panny Márie
fatimská sobota
Nedeľa
2.2.2020
Obetovanie Pána
7.30 BPZ Gabriely
10.30 za farnosť
9.00 BPZ Michaela
Černá
20 rokov jubileum

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 

Ďalšie články

 
Aktuality