Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
11.2.2019
Lurdská Panna
Mária
17.00 + Profesor
Štefan Hlaváč
Utorok
12.2.2019
Féria
Streda
13.2.2019
Féria
17.00 + z rodiny
Železníkovej a Ivanovej
Štvrtok
14.2.2019
sv. Cyril mních
sv. Metód biskup
17.00 + Ján Ladislav
Mária Ján
Piatok
15.2.2019
Féria
17.00 BPZ rodiny
Ivana Antona
Sobota
16.2.2019
Spomienka Panny
Márie v sobotu
Nedeľa
17.2.2019
6. nedeľa cez rok
7.30 + Ondrej Andrej
Milina
10.30 BPZ Lucie
Hudákovej
9.00 BPZ Jozefa Takáča
50 rokov jubileum

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

Ďalšie články

 
Aktuality