Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do 31. marca

stanovisko KBS

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
9.3.2020
Féria
8.00 na úmysly
pani Sabadošovej
18.00 BPZ Vlasty
Heleny
Utorok
10.3.2020
Féria
14.00 + Štefan
Hudáček
Streda
11.3.2020
Féria
Štvrtok
12.3.2020
Féria
18.00 + Ondrej
Doľák
Piatok
13.3.2020
Féria
17.30 krížová cesta
18.00 + Štefan
Mária Ján Rydloví
17.00 krížová cesta
17.00 krížová cesta
Sobota
14.3.2020
Féria
8.00 + Jozef
Andrejčák
Nedeľa
15.3.2020
3. pôstna nedeľa
9.00 BPZ Anny
Mazákovej
7.30 + Ján Alžbeta
10.30 BPZ Kataríny
Havlíkovej

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  • prečítaj príhovor arcibiskupa Zvolenského
  • Fatimské soboty Obišovce - plagát
  • Arcidiecézne stretnutie mládeže pod Sninským kameňom 18.4.2020 (viac informácií)
  • od 10.2. do 13.3.2020 Valentínska kvapka krvi (viac informácií)
  • prvé sv. prijímanie by mohlo byť 14. júna 2020 o 10.00 v Novej Polhore

Ďalšie články

 
Aktuality