Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
25.9.2017
Féria
18.00 BPZ Anežka
Vladimír Kuncoví
Utorok
26.9.2017
Féria 18.00 + Jozef Emília
Streda
27.9.2017
sv. Vincent De Paul
kňaz
18.00 + Ján Helena
Jarušinský
Štvrtok
28.9.2017
sv. Václav
mučeník
18.00 za BPZ rodiny Jozefa
Piatok
29.9.2017
sv. Michal Gabriel Rafael
sviatok
18.00 BPZ Márie Hudákovej
75 r. jubileum
Sobota
30.9.2017
sv. Hieroným
kňaz a učiteľ Cirkvi
8.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
1.10.2017
26. nedeľa cez rok
10.30 odpustová slávnosť
BPZ veriacich z Ploského
9.00 + Júlia Vlčeková
7.30 + Ondrej Dorota
Doľák

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  

ku chorým

Pondelok
25.9.2017
Chrastné od 8.30
Utorok
26.9.2017
Nová Polhora od 8.30
Streda
27.9.2017
Ploské od 8.30

vyložená Sviatosť Oltárna

Štvrtok
28.9.2017
Nová Polhora od 17.00
Piatok
29.9.2017
Ploské od 17.00

sv. spoveď

Pondelok
25.9.2017
Chrastné od 16.30
Utorok
26.9.2017
Nová Polhora od 16.30
Streda
27.9.2017
Ploské od 16.30
Piatok
29.9.2017
Ploské od 17.30

  

Ďalšie články

 
Aktuality