Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
14.10.2019
Féria
17.00 + Júlia
Bartolomej Mária
Utorok
15.10.2019
sv. Terézia od Ježiša
panna a učiteľka Cirkvi
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Ján Júlia
Streda
16.10.2019
Féria
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 za Boží pokoj v
Bohuznámej rodine
Štvrtok
17.10.2019
sv. Ignác Antiochijský
biskup a mučeník
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + František
Alžbeta Ján Pekľanský
Piatok
18.10.2019
sv. Lukáš Evanjelista
17.00 BPZ rodiny
Andrejčákovej
krst
Sobota
19.10.2019
spomienka
Panny Márie
15.00 BPZ Petra a Júlie
manželským životom
sobášna sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
20.10.2019
29. nedeľa cez rok
10.30 BPZ Vladimír
Mária Sýkorovi
40 rokov jubileum
9.00 + Mária
Hovorková
výročná
7.30 BPZ Magdalény
Pekľanskej
rodiny Horkovej

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  • v nedeľu 20.10.2019 je zbierka na misie
  • október - mesiac sv. ruženca

Ďalšie články

 
Aktuality