Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
18.6.2018
Féria
Utorok
19.6.2018
sv. Romuald
opát
Streda
20.6.2018
Féria
18.00 + Janka Ondrejková
Štvrtok
21.6.2018
sv. Alojz Gonzága
rehoľník
18.00 + Ján
Piatok
22.6.2018
sv. Ján Fisher, Tomáš
Mórus mučeníci
18.00 + Júlia Andrej
Hudák
Sobota
23.6.2018
Spomienka
Panny Márie
8.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
24.6.2018
12. nedeľa cez rok
9.00 BP chotára v
Kráľovciach
7.30 BPZ Oľga Goceliaková
70 rokov jubileum
10.30 BPZ rodiny Jána
Černého

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 v nedeľu (24.6.2018) je zbierka na dobročinné diela pápeža Františka

vyložená Sviatosť Oltárna

Streda
20.6.2018
Nová Polhora 17.00
Štvrtok
21.6.2018
Chrastné 17.00
Piatok
22.6.2018
Ploské 17.00

  

Ďalšie články

 
Aktuality