Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
20.11.2017
Utorok
21.11.2017
Streda
22.11.2017
Štvrtok
23.11.2017
Piatok
24.11.2017
Sobota
25.11.2017
Nedeľa
26.11.2017
34. nedeľa cez rok
7.30
10.30
9.00

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

Zastupovanie:

  • vdp. Martin Gnip (RKFÚ Budimír) tel.: 055 6958 277, mobil: 0908 322 453
  • vdp. Pavol Štefurik (RKFÚ Brestov) tel.: 051 7881 153, mobil: 0918 483 113, mobil: 0903 408 550

 

Ďalšie články

 
Aktuality