Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
11.11.2019
sv. Martin z Tours
biskup
Utorok
12.11.2019
sv. Jozafát
biskup a mučeník
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Božena
Baranová
Streda
13.11.2019
Féria
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 + Martin
Novysedlák
Štvrtok
14.11.2019
Féria
16.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
17.00 BPZ Márie
Piatok
15.11.2019
Féria
17.00 + Ondrej
Vargovčík
Sobota
16.11.2019
Spomienka Panny
Márie
8.00 + Mária
Goceliaková
Nedeľa
17.11.2019
33. nedeľa cez rok
7.30 BPZ Anton
Helena Ivanoví
50 rokov jubileum
10.30 + Julka Pavol
Júlia
9.00 + Anna Imrich
Hufnágelovi

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  

Ďalšie články

 
Aktuality