Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
12.8.2019
Féria
Utorok
13.8.2019
Féria
11.00 + Milan Kotos
obrady
Streda
14.8.2019
sv. Maximilián Kolbe
kňaz a mučeník
18.00 BPZ Marty Labovej
Hudák, Varga, Chovan
Goceliak, Kubizniak
s platnosťou
na prikázaný sviatok
Štvrtok
15.8.2019
Nanebovzatie Panny Márie
prikázaný sviatok
18.00 BPZ Imrich
Hudák
80 rokov jubileum
16.30 BPZ Heleny
Piatok
16.8.2019
8.00 za farnosť
Sobota
17.8.2019
18.00 BPZ Drahuša Tereňová
s platnosťou
na nedeľu
Nedeľa
18.8.2019
20. nedeľa cez rok
7.30 BPZ rodiny
Hudákovej
Mamrákovej
10.30 odpustová slávnosť
za BPZ veriacich z
Chrastného

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 

Ďalšie články

 
Aktuality