Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
10.12.2018
Féria
17.00 BPZ rodiny
Sabadošovej
Utorok
11.12.2018
Féria
Streda
12.12.2018
Panna Mária
Guadalupská
Kántry
7.00 + Alžbeta
František Sýkora
Štvrtok
13.12.2018
sv. Lucia
panna a mučenica
17.00 + Mária Bozogáňová
výročná
Piatok
14.12.2018
sv. Ján z Kríža
kňaz a učiteľ Cirkvi
Kántry
7.00 BPZ ružencového
bratstva z Kráľoviec
8.30 ku chorým
17.00 + z rodiny
Mirekových
Sobota
15.12.2018
8.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
16.12.2018
3. adventná nedeľa
Kántry
9.00 za farnosť
7.30 + František
Ondrej František
10.30 + Ondrej Veronika
Rudolf Pekľanský

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

Kántry príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

  

Ďalšie články

 
Aktuality