Zaujímavé články | LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
17.7.2017
Utorok
18.7.2017
Streda
19.7.2017
Štvrtok
20.7.2017
Piatok
21.7.2017
Sobota
22.7.2017
Nedeľa
23.7.2017
16. nedeľa cez rok
10.30 + Ondrej Helena
Vladimír Dziak
9.00 + Ján Margita
Michal
7.30 BPZ Ján Mária
Černý
55 r. jubileum manželstva

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

Zastupovanie:

  • d.o. Patrik Šarišský, RKFÚ Košická Nová Ves, 055 671 11 65, mobil: 0907 322 736
  • d.o. Stanislav Novotný, RKFÚ Kavečany, 055 632 09 26, mobil: 0918 053 050

Sviatosť birmovania: Ploské - 3. septembra 2017 o 10.30

Ďalšie články

 
Aktuality