Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

tkkbs.sk

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
21.6.2021
sv. Alojz Gonzága
rehoľník
Utorok
22.6.2021
Féria
16.30 sv. spoveď
18.00 + Miroslav Čajka
kňaz
Streda
23.6.2021
Féria
16.30 sv. spoveď
18.00 + Ladislav
Andrejčák
Štvrtok
24.6.2021
narodenie sv. Jána
Krstiteľa
9.00 + Dr. Štefan Hlaváč
kňaz
16.30 sv. spoveď
18.00 + Jozef
Jozef Rabatin
Piatok
25.6.2021
Féria
18.00 + Jozef
Jarušinský
Sobota
26.6.2021
Spomienka Panny
Márie v sobotu
18.00 + Rudolf Čontofalský
kňaz
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
27.6.2021
13. nedeľa cez rok
9.00 BPZ Anton
Mamrák
10.30 BPZ Jany
Eliášovej

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  • na budúcu nedeľu (27.06.2021) je zbierka na dobročinné ciele sv. Otca


Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily

Podomová návšteva Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora:

(108.87 kb)
(107.71 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality