Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

Predseda KBS: V čase zákazu vychádzania sa pozastavia verejné slávenia

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

Sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

tkkbs.sk

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
19.10.2020
Féria
17.00 + Margita Ondrej
Marián Matta
Utorok
20.10.2020
Féria
17.00 + Mária Sabová
Streda
21.10.2020
Féria
17.00 + Helena Krausová
Štvrtok
22.10.2020
sv. Ján Pavol II.
17.00 + Ján Jozef
Helena
Piatok
23.10.2020
Féria
17.00 BPZ rodiny
Čontofalskej Dulebovej
Sobota
24.10.2020
spomienka Panny
Márie v sobotu
17.00 BPZ rodiny
Todovej
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
25.10.2020
30. nedeľa cez rok
10.30 + Imrich
Tomko
9.00 + Andrej
Alžbeta

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

z 24.10. na 25.10. sa mení čas...


Putovná kaplnka Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora

(78.35 kb)
(83.02 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality