Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

Od 1. januára do 24. januára 2021 budú pozastavené verejné bohoslužby

tkkbs.sk

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
28.12.2020
sv. Neviniatok
16.00 sv. spoveď
17.00 + Eduard
Helena Kvartekoví
Utorok
29.12.2020
5. deň oktávy
narodenia Pána
16.00 sv. spoveď
17.00 + Imrich
Pekľanský
Streda
30.12.2020
6. deň oktávy
narodenia Pána
16.00 sv. spoveď
17.00 BPZ Vladimíra
Goliáša
50 rokov jubileum
Štvrtok
31.12.2020
7. deň oktávy
narodenia Pána
15.30 na úmysly
Panny Márie
Piatok
1.1.2021
Slávnosť Panny
Márie Bohorodičky
prikázaný sviatok
10.30 za farnosť
9.00 + Zita
Cvechová
17.00 na úmysly
Panny Márie
Sobota
2.1.2021
sv. Bazila Veľkého a
sv. Gregora Nazianského
Fatimská sobota
9.00 na úmysly
Panny Márie
fatimská sobota
17.00 + Ondrej
Doľák
s platnosťou na nedeľu
Nedeľa
3.1.2021
2. Nedeľa po
narodení Pána
10.30 + z rodiny
Kriššovej
9.00 + František
Ján Sendžo

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

  •  úmysly pápeža Františka na január

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Zázračnej medaily

Podomová návšteva Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora:

(108.87 kb)
(107.71 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality