Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
1.6.2020
Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky Cirkvi
9.00 ku chorým
16.30 sv. spoveď
18.00 BPZ Márie
Utorok
2.6.2020
Féria
sv. Marcelína a Petra
mučeníčky
16.30 sv. spoveď
18.00 + Mária
Horváthová
9.00 ku chorým
Streda
3.6.2020
sv. Karol Lwanga
a spoločníci, mučeníci
9.00 ku chorým
Ploské Kráľovce
16.30 sv. spoveď
18.00 + Vladimír Goliaš
Štvrtok
4.6.2020
Nášho Pána Ježiša Krista
Najvyššieho a Večného Kňaza
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + Jolana Koverová
Piatok
5.6.2020
sv. Bonifác
biskup a mučeník
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ ružencového
bratstva z Kráľoviec
15.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
16.00 + Peter
Ľudmila Lujza
Sobota
6.6.2020
Fatimská sv. omša
9.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
7.6.2020
Najsvätejšej Trojice
slávnosť
9.00 + z rodiny
Babjakovej Timurovej
7.30 za farnosť
10.30 + Anton Majcher
kňaz

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 • dnes (31.5.2020) sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme R O V Anjel Pána
 • mesiac jún patrí Božskému Srdcu - denne litánie k Božskému Srdcu

​ 

OPATRENIA PLATNÉ OD 6. mája 2020

 1. PRED VSTUPOM DO KOSTOLA JE POTREBNÉ DEZINFIKOVAŤ SI RUKY PRIPRAVENÝM DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM.
 2. VCHÁDZAŤ A VYCHÁDZAŤ SA BUDE LEN JEDNÝM HLAVNÝM VCHODOM.
 3. POČAS CELEJ SV. OMŠE JE POVINNÉ RÚŠKO NA TVÁRI.
 4. POČAS ,,ZNAKU POKOJA,, RUKY SI NEPODÁVAME.
 5. V KOSTOLE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ 2 M ODSTUPY OD INÝCH ĽUDÍ. POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. MIESTA SÚ VYZNAČENÉ ČERVENOU PÁSKOU V TVARE X NA LAVICIACH A NA SCHODOCH. STOLIČKY SÚ ROZMIESTNENÉ OD SEBA V 2 M ODSTUPOCH.
 6. V PRÍPADE NEDOSTATKU MIESTA V KOSTOLE, OSTATNÍ MÔŽU OSTAŤ VONKU, KDE JE REPRODUKTOR.
 7. PREDNOSŤ BY MALI MAŤ TÍ, ZA KTORÝCH JE SLÚŽENÁ SV. OMŠA
 8. V PLATNOSTI JE STÁLE DIŠPENZ BISKUPOV OD ÚČASTI NA SV. OMŠI V NEDELE  A VO SVIATKY. PREDOVŠETKÝM STARŠÍ ĽUDIA BY MALI ZVÁŽIŤ ÚČASŤ NA SV. OMŠI
 9. SV. OMŠE SA NEMAJÚ BEZDÔVODNE NAŤAHOVAŤ A PRIESTOR MUSÍ BYŤ NEUSTÁLE VETRANÝ.
 10. POBOŽNOSTI (MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ, RUŽENEC) TREBA SA POMODLIŤ SÚKROMNE DOMA ABY SME SA V KOSTOLE DLHO NEZDRŽIAVALI.
 11. PENIAZE SA POČAS SV. OMŠE NEZBIERAJÚ, PRI VÝCHODE Z KOSTOLA VYUŽITE POKLADNIČKU RESP. KOŠÍK.
 12. SÁKRESTIA JE URČENÁ PRE KŇAZA, KOSTOLNÍKA, MINIŠTRANTOV A KURÁTOROV. OSTATNÍ NECH ZAUJMÚ MIESTO V KOSTOLE.
 13. UPRATOVACIA SKUPINA MUSÍ PO KAŽDEJ SV. OMŠI DEZINFIKOVAŤ KONTAKTNÉ MIESTA (LAVICE, KĽUČKY)

SV. PRIJÍMANIE SA PODÁVA NA RUKU: TEN, KTO JE PRAVÁK, POLOŽÍ SI PRAVÚ RUKU POD ĽAVÚ (VYTVORÍME TZV. TRÓN). EUCHARISTIU DOSTANEME NA ĽAVÚ RUKU A PRAVOU SI JU VLOŽÍME DO ÚST PRED KŇAZOM. V ŽIADNOM PRÍPADE S ŇOU NEODCHÁDZAME NA MIESTO. AK MÁ NIEKTO VÁŽNY DÔVOD NEPRIJAŤ EUCHARISTIU NA RUKU, MÁ TO PRED SV. OMŠOU OZNÁMIŤ KŇAZOVI A SV. PRIJÍMANIE PRÍJME AKO POSLEDNÝ DO ÚST.

AJ V RADE NA SV. PRIJÍMANIE DODRŽIAVAJME 2 M ODSTUP

Ďalšie články

 
Aktuality