Zaujímavé články | Oznamy farského úradu Ploské

LITURGICKÝ PROGRAM - farnosť sv. Michala, archanjela Ploské

Farnosť sv. Michala, archanjela Ploské
Správca farnosti: Mgr. Jozef Kvartek - farár
Adresa: Rímskokatolícky farský úrad
044 44 Ploské 124
Tel.: 055 6958 239
Mobil: 0948 499 694

Ploské

Nová Polhora

Chrastné

Farský kostol
sv. Michala, archanjela
Kostol
Kráľovnej Pokoja
Kostol Nanebovzatia
Panny Márie
Pondelok
3.8.2020
Féria
16.30 sv. spoveď
vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + Štefan Hudačko
Utorok
4.8.2020
sv. Ján Mária
Vianney kňaz
16.30 sv. spoveď
vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + Margita Vavreková
Streda
5.8.2020
Féria
16.30 sv. spoveď
vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + Valentín Šofránko
Štvrtok
6.8.2020
Premenenie Pána
sviatok
8.00 na úmysel
Bohuznámej
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 + František Gróf
Piatok
7.8.2020
Prvý piatok
17.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
18.00 BPZ členov
bratstva Božského Srdca
z Ploského
15.00 vyložená
Sviatosť Oltárna
16.00 + členov ružencového
bratstva z Novej Polhory
17.00 rozdanie
sv. prijímania
Sobota
8.8.2020
sv. Dominik
kňaz zakladateľ
dominikánskej rehole
8.00 na úmysly
Panny Márie
Nedeľa
9.8.2020
19. nedeľa cez rok
7.30 BPZ Bohuznámeho
manželstva
45 rokov jubileum
10.30 za farnosť
9.00 BPZ Laura
Ema Alexandra

BPZ - Božie požehnanie a zdravie

 


Putovná kaplnka Panny Márie - kalendár, filiálka Nová Polhora

(78.35 kb)
(83.02 kb)

Ďalšie články

 
Aktuality