Oznamy | Autobusové spoje do ZŠ s MŠ Budimír

Od 1.3.2021 budú zavedené nasledujúce autobusové spoje do ZŠ Budimír:

  • o 7,06 z Chrastného cez Vajkovce, kostol (7,13), Kráľovce, čak. (7,23), Ploské, jednota (7,27) do Budimír ZŠ
  • o 7,05 z Vtáčkovce, Osada cez Vtáčkovce, jednota (7,10), Ploské, Ortáše (7,18), N. Polhoru, Dom kultúry (7,30), Ploské, jednota (7,34) do Budimír, ZŠ.

v opačnom smere spoje

  • 12,15 a o 13,15 od ZŠ Budimír do Kráľoviec sú určené pre deti z Chrastného, Vajkoviec a Kráľoviec
  • spoj o 12,15 od ZŠ Budimír do Ploské, Ortáše je určený pre deti do Ploského, N. Polhory a časť Ortáše
  • spoj o 13,15 od ZŠ Budimír do Vtáčkoviec je určený pre deti do Ploského, N. Polhory, časť Ortáše a Vtáčkoviec.

www.eurobus.sk

Zoznam aktualít