Oznamy | Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 2018

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach v rámci plnenia úloh na úseku ochrany pred požiarmi spracovalo dokument OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI V ROKU 2018, ktorý obsahuje povinnosti právnických a fyzických osôb v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi.

Zoznam aktualít