Oznamy | Dôležité upozornenie - africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna potravinová správa Košice-okolie upozorňuje všetkých občanov - chovateľom ošípaných o bezodkladnej povinnosti:

  • ihneď nahlásiť úhyn ošípanej a podozrenie z nákazy
  • oznámiť vykonanie domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred
  • zaregistrovať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu

​  

t.č.: 055 / 729 43 91 alebo mobil: 0917 619 674

www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

  

Zoznam aktualít