Oznamy | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb v obci Nová Polhora

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
Poradové
číslo
Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia ktorá
kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát
Počet
platných
hlasov
1. Peter Demeter, Ing., PhD. nezávislý kandidát 181
2. František Kubizniak nezávislý kandidát 150
3. Peter Vlček nezávislý kandidát 143
4. Zuzana Savčáková, Ing. nezávislý kandidát 120
5. Jozef Vengrin nezávislý kandidát 117
Náhradnící - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
Poradové
číslo
Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia ktorá
kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát
Počet
platných
hlasov
1. Ladislav Köver nezávislý kandidát 102
2. Mária Lukačková Komunistická strana Slovenska 86
3. Daniel Vengrin SMER - sociálna demokracia 81
4. Maroš Tomašiak SMER - sociálna demokracia 80
5. Elvíra Palaščáková nezávislý kandidát 73
6. Bibiana Janitorová SMER - sociálna demokracia 67
Kandidáti na funkciu starostu obce
Poradové
číslo
Meno a priezvisko kandidáta
Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia ktorá
kandidáta navrhla, alebo nezávislý kandidát
Počet
platných
hlasov
1. František Kubizniak nezávislý kandidát 77
2. Mária Lukačková Komunistická strana Slovenska 62
3. Anton Šimčák SMER - sociálna demokracia 136
Za starostu obce bol zvolený
3. Anton Šimčák SMER - sociálna demokracia 136

Zoznam aktualít