Oznamy | Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Nová Polhora zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore, dňa 11. decembra 2020 (piatok) so začiatkom o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o práci starostu
  3. Návrh 3. úpravy programového rozpočtu obce na rok 2020
  4. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
  5. Návrh VZN č. 3/2020 o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Nová Polhora
  6. Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Polhora
  7. Návrh VZN č. 5/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Nová Polhora
  8. Návrh VZN č. 6/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nová Polhora
  9. Rôzne

                                                                                                     Anton Šimčák
                                                                                               starosta obce

 

Zoznam aktualít