Oznamy | Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Nová Polhora zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore, dňa 15. januára 2020 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.
Program:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o práci starostu obce
  3. Vyhodnotenie plnenia volebného programu v roku 2019
  4. Návrh plánu práce – termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
  5. Rôzne
Anton Šimčák
starosta obce
 

Zoznam aktualít