Oznamy | Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Nová Polhora zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Polhore, dňa 19. februára 2020 (streda) so začiatkom o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu.
Program:
  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Správa o práci starostu obce
  3. Ročná uzávierka za rok 2019
  4. Rôzne
Anton Šimčák
starosta obce
 

Zoznam aktualít