Oznamy | Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

VÝSLEDKY VOLIEB


Zoznam aktualít