Oznamy | Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Názov projektu:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Združení obcí Torysského mikroregiónu

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území desiatich obcí patriacich do Združenia obcí Torysského mikroregiónu. Tento cieľ sa dosiahne vybavením všetkých domácností v obciach Združenia kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vyprodukovaného v domácnostiach.

   

   

Plagát

Plagát

Zoznam aktualít