Oznamy | Verejné obstarávanie:

Predmet zakázky: "Multifunkčná budova MŠ a OcÚ Nová Polhora, časť Ústredné vykurovanie - rekonštrukcia"

Obstarávateľ: Obecný úrad Nová Polhora

Druh zakázky: uskutočnenie stavebných prác

Lehota na predkladanie ponúk: 12.04.2019 do 14.00 hod.

(229.39 kb)
(332.97 kb)

Zoznam aktualít