Oznamy | Oznam o nestránkových dňoch na pracovisku Obecný úrad Nová Polhora

V súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov, starosta obce Nová Polhora nariaďuje na pracovisku Obecný úrad Nová Polhora nestránkové dni od (stredy) 11.03.2020 do (pondelka) 23.03.2020. V prípade priaznivej situácie, budú nestránkové dni odvolané skôr. Opatrenia sú v súvislosti s predchádzaním vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19.                         


Prosím uprednostňujte komunikáciu:

mailom: sekretariat@novapolhora.sk

telefonicky: 055/6958348


Zoznam aktualít