Oznamy | Regionálna veterinárna a potravinová správa odporúča urýchlene domáce zabíjačky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie oznamuje občanom:

V okrese Košice – okolie bol u diviačej zveri potvrdený Africký mor ošípaných.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie preto odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť.

Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec!

Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t. č. 055/6222267 kl. 109, 107.

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice – okolie, Kukučinova 24, Košice.

Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese.

Zoznam aktualít