Oznamy | Zmena prejazdu cez obec Vajkovce

Oznamujeme cestujúcim, že od utorka 1. decembra 2020 dôjde z dôvodu zákazu vjazdu autobusov na cestnú komunikáciu spájajúcu centrum obce (od obecného úradu) s cestou III/3339 k zmene prejazdu autobusových spojov cez obec Vajkovce podľa priloženej mapy.
Táto zmena ovplyvní aj tarifné kilometre, čo môže spôsobiť zmenu výšky cestovného pri niektorých cestách. Zároveň dôjde k zmenám zastavovania autobusov na nástupištiach zastávky Vajkovce, rázc.Chrastné.

eurobus,a.s.
Staničné námestie 9, 042 04 Košice
 

Zoznam aktualít