Oznamy | Obnovenie prevádzky materskej školy

Obec Nová Polhora, na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Košice, oznamuje, že od 1. marca 2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v obci v plnom režime.

Podmienkou nástupu dieťaťa je Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že má negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu, nie starší ako 7 dní alebo má výnimku z testovania, napr. z dôvodu prekonania ochorenia COVID - 19. 

Zoznam aktualít