Hospodárenie obce

Rozpočet obce

Rozpočet obce na roky 2015 - 2017

Rozpočet obce na roky 2014 - 2016

Rozpočet obce na roky 2013 - 2015

Rozpočet Obce na rok 2012

Rozpočet obce na roky 2016 - 2018

Výročná správa

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2012