Hospodárenie obce

Rozpočet obce

Rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Rozpočet obce pre rok 2017

(220.41 kb)
(437.49 kb)

Rozpočet obce na roky 2016 - 2018

Rozpočet obce na roky 2015 - 2017

Rozpočet obce na roky 2014 - 2016

Rozpočet obce na roky 2013 - 2015

Rozpočet Obce na rok 2012

Výročná správa

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2012