Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:
 
e-mailová adresa: zodpovedna.osoba.obce@gmail.com
korešpondenčná adresa:
Zodpovedná osoba
obec Nová Polhora
Obecný úrad č.95
044 44 Nová Polhora
 

Na ničom nám nezáleží viac, než na vašej dôvere, a chceme byť voči vám úprimný v tom, ktoré údaje o vás zhromaždujeme, ako ich používame a aké práva máte na ich kontrolu.

Preto sme v súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v Obci Nová Polhora, ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch.