Samospráva

Starosta Obce

Anton Šimčák
SMER - SD
Mobil:
0911 567 837
E-mail:  

Obecné zastupiteľstvo

František Kubizniak

nezávislý kandidát

zástupca starostu obce

Vladimír Bálint  

nezávislý kandidát

Monika Kubizniaková, Mgr.                         

nezávislý kandidát

Ladislav Köver

nezávislý kandidát

Mária Lukačková

SMER - SD

Hlavný kontrolór

Peter Schimara

Tel.:

055 798 08 26