Zápisnice zo zasadnutí OZ

2019

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.01.2019
(226.22 kb)

2018

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 05.12.2018
(233.06 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 17.10.2018
(221.88 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 05.09.2018
(294.56 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.07.2018
(238.26 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 18.07.2018
(287.3 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 04.07.2018
(288.73 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 18.05.2018
(216.07 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.04.2018
(222.13 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.04.2018
(140.82 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 07.03.2018
(137.42 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 21.02.2018
(217 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.02.2018
(143.73 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.01.2018
(211.03 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 16.01.2018
(218.2 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 03.01.2018
(213.62 kb)

2017

2016

2015

2014

2013

2012