Zápisnice zo zasadnutí OZ

2020

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.05.2020
(148.7 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.02.2020
(138.58 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.01.2020
(142.02 kb)

2019

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.12.2019
(116.83 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 20.11.2019
(231.24 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.10.2019
(142.37 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.09.2019
(276.8 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 20.09.2019
(210.49 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 13.09.2019
(210.69 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 21.08.2019
(263.56 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 29.07.2019
(222.8 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.06.2019
(215.77 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.06.2019
(228.21 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 29.05.2019
(225.3 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 24.04.2019
(230.31 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 20.03.2019
(215.37 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 13.02.2019
(218.75 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.01.2019
(226.22 kb)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012