Zápisnice zo zasadnutí OZ

2018

Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.04.2018
(140.82 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 07.03.2018
(137.42 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 21.02.2018
(217 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.02.2018
(143.73 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.01.2018
(211.03 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 16.01.2018
(218.2 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 03.01.2018
(213.62 kb)

2017

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 06.12.2017
(214.5 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.11.2017
(220.29 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.10.2017
(229.44 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 02.10.2017
(216.27 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.09.2017
(212.08 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 05.09.2017
(231.07 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 09.08.2017
(229.57 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 01.08.2017
(215.83 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.06.2017
(213.22 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.06.2017
(205.68 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.05.2017
(228.98 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.04.2017
(238.93 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.02.2017
(281.18 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.02.2017
(142.66 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.01.2017
(302.24 kb)

2016

2015

2014

2013

2012