Zápisnice zo zasadnutí OZ

2017

Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.11.2017
(220.29 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 25.10.2017
(229.44 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 02.10.2017
(216.27 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.09.2017
(212.08 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 05.09.2017
(231.07 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 09.08.2017
(229.57 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 01.08.2017
(215.83 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 22.06.2017
(213.22 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.06.2017
(205.68 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 23.05.2017
(228.98 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.04.2017
(238.93 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.02.2017
(281.18 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.02.2017
(142.66 kb)
Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 11.01.2017
(302.24 kb)

2016

2015

2014

2013

2012