Zápisnice zo zasadnutí OZ

2020

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 12.08.2020
(138.94 kb)
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.06.2020
(132.01 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 27.05.2020
(148.7 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.02.2020
(138.58 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 15.01.2020
(142.02 kb)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012