Zápisnice zo zasadnutí OZ

2019

Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 26.06.2019
(215.77 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 19.06.2019
(228.21 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 29.05.2019
(225.3 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 24.04.2019
(230.31 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 20.03.2019
(215.37 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 13.02.2019
(218.75 kb)
Zápisnica a uznesenia z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva konaného dňa: 14.01.2019
(226.22 kb)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012